Bewerken

Iedereen wordt van harte aangemoedigd deze kaarten te gebruiken, te bewerken en uit te breiden. Onderstaande informatie kan daarbij van belang zijn. De gegevens zijn doorgaans allemaal in overeenstemming met de nieuwste versie. Voor oude versies kan de informatie afwijken.
De voorwaarden voor het bewerken van de Combinatiekaart zijn te vinden onder het kopje Licentie op de pagina Downloaden.


Lagenopbouw

Het SVG-bestand van de Combikaart is opgebouwd in een aantal afzonderlijke lagen die apart in te stellen en te bewerken zijn. Voor het gebruiksgemak hieronder een overzicht van de lagen en de inhoud ervan. Op de pagina Voorbeelden zijn enkele mogelijke combinaties te vinden.