Oude licentie

Deze ongewijzigde licentie is alleen van kracht voor alle versies met een versienummer lager dan 4.0. Op deze pagina is te vinden om welke uitgaven het gaat.

Uitzonderingen op deze voorwaarden kunnen alleen gemaakt worden in overleg met de auteur (Kaaiman). Zie hiervoor de pagina Contact.