Oude versies

Hier staat de versiegeschiedenis van alle uitgaven ouder dan versie 4.0. Van alle hieronder genoemde versies wordt niet langer de broncode gedistribueerd, noch op verzoek, noch op de website, tenzij met expliciete toestemming van de auteur (Kaaiman). Deze versies vallen nog onder dezelfde oude licentie als waaronder zij uitgegeven zijn.